HAVAINTOJA IHMISYYDESTÄ -blogi

Oman energian omistaminen

Sunnuntai 26.9.2021 klo 21.43


Olen useasti kuullut käsitteen "oman energian omistaminen". En edelleenkään tiedä, ymmärränkö mitä se tarkoittaa, mutta haluan tässä kirjoituksessa kertoa omia havaintojani ja kokemuksiani siitä.

Ennen kuin heräsin täydestä ns. 3D-tietoisuudesta siihen, että olemme enemmän kuin pelkkä fyysinen keho, ajattelin, että me ihmiset kommunikoimme keskenämme ja ympäröivän maailman kanssa ainoastaan sanoin ja teoin, näkyvillä asioilla.

Mutta tuo ajatus on osoittautunut täysin vääräksi. Ensisijainen tapa, jolla kommunikoimme on energia, värähtely. Ja sen takia myös ihmiset (ja kaikki muutkin elolliset olennot :)) reagoivat ensisijaisesti energiaamme.

Se, mitä olen havainnut itsessäni ja muissa, on se, että niin kauan kun emme ole todella tutustuneet itseemme ja siihen, millaista kaikkea energiaa kannamme energiakentässämme, meillä on taipumus torjua tiettyjä asioita tai piirteitä itsessämme: lakaisemme ne maton alle, emme halua kohdata niitä ja energeettisesti näen asian niin, että hyljeksimme ja torjumme nuo asiat itsestämme, ne heijastuvat energiajärjestelmästämme ulospäin, jolloin muut ihmiset reagoivat niihin erittäin herkästi.

Meistä varmasti moni on saanut kokea elämässä tilanteita, joissa omasta mielestämme olemme puhuneet, käyttäytyneet tai toimineet hyvällä tai rakentavalla tavalla jossain tilanteessa, mutta silti ihmiset reagoivat meihin negatiivisella tai ei-toivotulla tavalla. Olemme saattaneet opetella tiettyjä käyttäytymismalleja tai tavan puhua, mutta koska emme ole missään vaiheessa halunneet tai pystyneet todella tutustumaan pinnan alla lymyäviin käsittelemättömiin asioihin, silloin pelkkä käytöksen muutos ei auta mitään. Olen huomannut, että kaikki ihmiset tunnistavat energioita - sillä ei ole mitään väliä, onko ihminen herkkä, henkinen tai ei-henkinen. He yksinkertaisesti reagoivat tai vastaavat energioihin.

Ihminen, joka "omistaa energiansa" on ikäänkuin integroinut oman energiajärjestelmänsä: hän on tietoinen itsestään, omista tunteistaan, ajatuksistaan. Hän on tutustunut itseensä pimeine puolineen ja valoisine puolineen ja hän hyväksyy, että tämä kaikki on osa häntä. Hän ei enää varjonyrkkeile itsensä kanssa. Tällaisen ihmisen seurassa on muuten todella hyvä olla.

Tässä yhteydessä suosittelen myös katsomaan videon, jolla neurotieteilijä Dr. Joe Dispenza keskustelee Ekamin perustajan Sri Krishnajin kanssa rauhasta (varsinainen keskustelu alkaa 58 minuutin kohdalta)

https://www.youtube.com/watch?v=vARTudIEq30