HAVAINTOJA IHMISYYDESTÄ -blogi

Maailmankaikkeuden lakien lahjomaton voima

Perjantai 14.5.2021 klo 8.07


Elämme todellisuudessa, jossa vallitsevat paitsi fysiikan lait, myös universaalit, henkiset lait, joita kutsutaan maailmankaikkeuden laeiksi.

Vaikka niistä ei puhuta tämänhetkisessä yhteiskuntajärjestelmässämme, se ei tarkoita, ettei niitä olisi olemassa. Ja vaikka et tietäisi niiden olemassaolosta tai uskoisi niihin, olet silti niiden alaisuudessa.

Mitä korkeammalle tietoisuudentasolle kohoat, sitä enemmän olet automaattisesti linjassa maailmankaikkeuden lakien kanssa ja toimit niihin linjautuneena parhaan kykysi mukaan.

Yksi maailmankaikkeuden laeista on niin sanottu karman laki. Jokaisella ajatuksella ja teolla on seuraus. Voi tiivistetysti sanoa, että se mitä näemme ulkoisessa maailmassa nyt, heijastaa ihmiskunnan kollektiivista karmaa, jonka on mahdollista puhdistua.

Yksi syy, miksi muun muassa karman lain olemassaoloa on ollut aiemmin vaikeampi nähdä ja huomata on, että viive teon ja seurauksen välillä on voinut olla hyvinkin pitkä. Silloin tiedostamaton ihminen (joka jokainen meistä on ollut) ei tule ajatelleeksi, että hänen teoillaan olisi mitään seurausta. Tässä ajassa kun planeettamme värähtelytaso on kohonnut huimaa vauhtia, myös karman toteutuminen nopeutuu.

Esimerkiksi jos olet osakkaana yrityksessä, jonka ajatellaan olevan yhteiskunnallisesti kansaa palveleva, ns. hyvällä asialla oleva yritys, ja olet itsekin uskonut asian olevan niin, etkä ole koskaan kyseenalaistanut mitään etkä esittänyt mitään kysymyksiä. Niin kauan kun olet tietyllä tietoisuudentasolla, pystyt olemaan mukana sellaisessa yrityksessä. Kun tietoisuutesi laajenee ja kasvaa ja näet asiat pintaa syvemmältä, alat kyseenalaistaa. Ja kun olet tehnyt sen mitä korkeampi itsesi pakottaa sinut tekemään, eli esittänyt näkemyksesi, kysynyt kysymyksiä ja kyseenalaistanut, olet tehnyt oman osuutesi. Sen jälkeen joko tuo yritys osakkaineen nousee korkeammalle tasolle tai jos se ei ole siihen valmis, silloin tiesi erkanee tuosta yrityksestä ja se voi tapahtua joko omasta aloitteestasi tai impulssi voi tulla ulkopuolelta.

Sillä ihminen, joka on linjassa maailmankaikkeuden lakien kanssa (parhaan kykynsä mukaan), ei voi enää olla mukana yritystoiminnassa, joka ei ole linjassa maailmankaikkeuden lakien kanssa tai toimii jopa räikeästi niitä vastaan.

En usko, että siinä vaiheessa, kun tulee vastuun ottamisen aika teoista ja päätöksistä, se että "ylemmältä taholta käskettiin" riittää selitykseksi.

Mitä suurempaa ihmisjoukkoa päätökset ja teot koskevat, sitä suurempi ja raskaampi on luonnollisesti myös vastuu.

Se, mitä jokainen meistä voi tehdä oman henkilökohtaisen kasvun lisäksi, on lähettää sydämen myötätuntoa ja rakkautta kaikille niille, joilla on paljon vaikutusvaltaa yhteiskunnassamme kuten kansanedustajat, mediatalot ja kaikki viranomaiset.